> Home

Home

Wilt u ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en veiligheidssysteem voor de ontwikkeling, fabrikage of gebruik en beheer van de medische technologie of ondersteuning bij product ontwikkeling en certificering van medische apparatuur neem contact op via de mail of vul het contactformulier in.

Het toenemend gebruik van steeds complexere medische technologie in ziekenhuizen vereist dat innovatie instituten, fabrikanten en zorginstellingen maar ook wetenschappers, artsen/medische specialisten, fysici en technici van universiteiten, fabrikanten en zorginstellingen intensiever en structureler samenwerken.

Dit platform dient als informatiebron bij het opzetten van beleid en een kwaliteitssysteem en veiligheidssysteem voor de medische technologie in onderzoek en ontwikkelcentra, fabrikanten en in ziekenhuizen. In combinatie met deze website en persoonlijke advisering en training kan een innovatiecentrum, fabrikant en ziekenhuis:

  • voor de medische technologie kwaliteit en veiligheidsbeleid formuleren;
  • ontwikkel projecten of processen in kaart brengen en beheren;
  • productieprocessen in kaart brengen en beheren;
  • benodigde veiligheidstesten opzetten en uitvoeren;
  • support van medische appatuur in kaart brengen en beheren;
  • kwaliteitsaudits en veiligheidsrondes uitvoeren;
  • indicatoren ontwikkelen; 
  • kwaliteit en veiligheidscultuur opbouwen;
  • bekwaam personeel inzetten;  
  • verplichte registraties en dossiers opzetten.

en zo invulling geven aan de wetgeving over kwaliteit, veiligheid en productcertificering mbt medische hulpmiddelen.

Gert de Vries